Međunarodni kongres mikrobiologa CESAR 2019 u Toplicama Sveti Martin

Okrugli stol 1 i 2.