O studiju

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT TURIZMA I SPORTA

TRAJANJE STUDIJA: 2 godine

UKUPNO OSTVARENI BODOVI ZAVRŠETKOM STUDIJA: 120 ECTS

IZVEDBA STUDIJA: redoviti i izvanredni studij

STRUČNI NAZIV ZAVRŠETKOM STUDIJA:

  • stručni/na specijalist/ica ekonomije

OSNOVNI CILJ STUDIJA I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Ovim stručnim studijem polaznici se osposobljavaju za praktični rad u turističkom gospodarstvu, sportskom organizacijama, odnosno za izvršenje svih vrsta poslova vezanih  uz organizaciju i uspješnu realizaciju različitih turističkih i sportskih usluga, manifestacija, podređenih željama, potrebama i mogućnostima inozemnih i domaćih korisnika turističkih i sportskih usluga. Uz to polaznici ovog stručnog studija uče se poduzetništvu i menadžmentu u poduzećima i ustanovama koje se izravno ili posredno uključene u domaći i međunarodni turistički promet i sport.

Dopusnica za izvođenje specijalističkog diplomskog stručnog studija MTS-a

izvedbeni plan 2018-2019 MTS SD redovni i izvanredni