O studiju

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ODRŽIVI RAZVOJ

TRAJANJE STUDIJA: 3 godine

UKUPNO OSTVARENI BODOVI ZAVRŠETKOM STUDIJA: 180 ECTS

IZVEDBA STUDIJA: redoviti i izvanredni studij

STUDIJSKI SMJEROVI:

  • Održiva gradnja
  • Termotehničko strojarstvo
  • Ekoinženjerstvo

STRUČNI NAZIV ZAVRŠETKOM STUDIJA:

  • Stručni/stručna prvostupnik/prvostupnica inženjer/inženjerka održivog razvoja

OSNOVNI CILJ STUDIJA I MOGUĆNOSTI ZAPOŠLJAVANJA

Osnovni cilj studija Održivi razvoj usmjeren je na obrazovanje i stjecanje specijaliziranih kompetencija u procesu održivog razvoja kroz tri smjera.

Održiva gradnja

Izobrazba na smjeru održive gradnje usmjerena je na stjecanje kompetencija za poslove organizacije građenja, za sudjelovanje u projektiranju i izradi tehnoloških procesa izgradnje građevinskih objekata, a samostalno za pojedine faze radova i završno – obrtničke radove, za samostalnu izradu analize cijena i obavljanje kontrole izvršenih radova, za izradu i izvedbu projekta pripreme gradilišta, za uspješno upravljanje i održavanje objekta te organizaciju rada građevinske mehanizacije, postrojenja, opreme i manjih pogona pri izvedbi radova.

Termotehničko strojarstvo

Izobrazba na smjeru termotehničkog strojarstva usmjerena je na stjecanje kompetencija za poslove vođenja, održavanja i organizacije proizvodnje, za znanje o tehnologijama i tehnološkim postupcima u proizvodnji, materijalima i njihovoj primjeni u proizvodnji te o tehnici dobivanja proizvoda, o potrebnoj kvaliteti i trajnosti tehničke opreme, o prepoznavanju tehničkih i organizacijskih problema proizvodnje i predlaganju projekata za njihovo rješavanje, te provedbi rješenja, o korištenju informatičkih sredstava, tehnika i alata u struci, za uspješno upravljanje i održavanje objekta te uspješno predstavljanje proizvoda i tvrtke.

Ekoinženjerstvo

Izobrazba na smjeru inžinjerstva zaštitet okoliša usmjerena je na stjecanje kompetencija za poslove u upravnim i komunalnim službama, na objektima očuvanja okoliša, za rad u projektnim i konzultantskim tvrtkama koje se bave zaštitom voda, zbrinjavanjem otpada i studijama vezanim za utjecaj na okoliš, za rad u industriji koje imaju uređaje za zaštitu vode i zraka, na organizaciji zaštite okoliša, vođenje pogona i građenja sustava javne odvodnje, za rad u komunalnim tvrtkama kojima je djelatnost vodno komunalna usluga, za rad u općinskim i županijskim uredima za prostorno uređenje, očuvanje i zaštitu okoliša, za rad u zavodima za zaštitu zdravlja.

MOGUĆNOST NASTAVKA STUDIJA NA SRODNIM VISOKIM UČILIŠTIMA

Međimursko veleučilište u Čakovcu je pridruženi član Hrvatskog savjeta za zelenu gradnju

Dopusnica za izvođenje preddiplomskog stručnog studija Održivi razvoj

izvedbeni plan 2018-2019 OR redovni

izvedbeni plan 2018-2019 OR izvanredni

Integrirani_popis_strucnih_naziva_i_kratica_2015

Mišljenje Hrvatske gospodarske komore

Očitovanje Hrvatske komore inženjera strojarstva