Nosivi sustav proširene stvarnosti u vanjskom prostoru za obogaćivanje turističkih sadržaja

 

Naziv projekta

Nosivi sustav proširene stvarnosti u vanjskom prostoru za obogaćivanje turističkih sadržaja

Vrsta projekta

Operativni programa Regionalna konkurentnost 2007.-2013.

Termin provođenja projekta

24.10.2014. – 24.01.2016.

Financijska vrijednost projekta

6.732.613,82 kn, od čega je sufinancirani iznos Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta 5.513.600,46 kn.

Nositelj projekta

Međimursko veleučilište u Čakovcu i Infigo IS d.o.o.

Partneri u projektu

Cilj projekta

Izgraditi eksperimentalni nosivi sustav proširene stvarnosti u vanjskom otvorenom prostoru, primjenjiv u više različitih industrijskih grana (sigurnost imovine i osoba, transport, industrija zabave, turizam…). U sklopu projekta otvorit će se 6 novih radnih mjesta za stručnjake iz područja računalstva i programiranja, a koji će steći neprocjenjiva iskustva za svoj daljnji profesionalni razvoj. Rezultat projekta ostvarit će se tijekom razdoblja provođenja projekta od 15 mjeseci, a to će biti sustav koji se sastoji od nadograđene kacige za virtualnu stvarnost i popratne opreme za precizno pozicioniranje osobe u prostoru i određivanje njenog smjera gledanja (u 3 translacijska i 3 rotacijska stupnja slobode). Nadograđena kaciga za virtualnu stvarnost u kombinaciji s popratnom opremom za precizno pozicioniranje, omogućiti će da se osobi (koja je nosi) njena vidljiva stvarnost proširi računalno generiranim 3D objektima smještenim u njenu okolinu. Projekt se nadovezuje na nekoliko aktualnih znanstveno-istraživačkih područja (fuzija senzora u primjeni u sustavima virtualne/proširene stvarnosti, precizno pozicioniranje u vanjskom prostoru uz pomoć zemaljske infrastrukture), kao i na nekoliko proizvoda u razvojno-istraživačkoj fazi čija se komercijalizacija očekuje kroz 1-3 godine. U sklopu ovog projekta, rezultati istraživanja omogućiti će članovima istraživačkog tima (a i ostalim članovima projektnog tima, kao i ostalim članovima znanstvene zajednice u Hrvatskoj i izvana) da objave više međunarodno relevantnih znanstvenih radova iz različitih područja.

Detaljnije o projektu pronađite na projectwonderland.mev.hr

 

KORIŠTENJE OPREME:

Svi koji koriste opremu za provođenje istraživanja i pisanje radova, moraju u svojim radovima navesti slijedeće:

„Korištena oprema za potrebe ovog rada vlasništvo je Međimurskog veleučilišta u Čakovcu, nabavljena i sufinancirana kroz projekt „Nosivi sustav proširene stvarnosti u vanjskom prostoru za obogaćivanje turističkih sadržaja“, RC.2.2.08-0009.“

Odluka o mogućnostima i cijeni korištenja Locata tehnologije zemaljskog preciznog pozicioniranja