Zeman Silvija

dr.sc. Silvija Zeman, pred.

 
     
 prazna    
Zvanje: predavač
Titula: dr.sc.
Kabinet: 211
E-mail: silvija.zeman@mev.hr
   
   
   
Životopis: CV Silvija Zeman
   
KOLEGIJI    
Računarstvo Menadžment Održivi razvoj
     
    Inženjerstvo u zaštiti okoliša
Emisije u okoliš
Odživo gospodarenje tlom 
Procjene utjecaja na okoliš 
Ekološka zaštita
Zaštita tla