Vig Silvija

mr.sc. Silvija Vig

 
     
 silvija v-61
   
Zvanje:  predavač
Titula: mr.sc.
Kabinet: 17
E-mail: silvija.vig@mev.hr
   
   
   
Životopis: CV Silvija Vig
   
KOLEGIJI    
Računarstvo Menadžment Održivi razvoj
  Etički menadžment
Upravljanje događajima u turizmu i sportu