Sandra Kovačević

Sandra Kovačević, mag. oec.

 
     
 prazna    
Zvanje: suradnica
Titula: mag. oec.
Kabinet: 204/potkrovlje
E-mail: sandra.kovacevic@mev.hr
   
   
   
Životopis:  
   
KOLEGIJI    
Računarstvo Menadžment Održivi razvoj
  Poslovne financije  
  Osnove računovodstva