Misija

Misija Međimurskog veleučilišta u Čakovcu je obrazovanje stručnjaka poduzetničkog duha spremnih za samostalnu primjenu stečenih znanja i kompetencija, usmjerenih prema budućem zvanju s naglaskom stručnih znanja specifičnih za pojedino područje interesa. Izobrazba studenata i polaznika  provodi se ustrojavanjem i izvođenjem stručnih i specijalističkih diplomskih studija, ali također izvođenjem posebnih programa s ciljem omogućavanja stalnog usavršavanja u pojedinim stručnim i znanstvenim područjima. Ispunjavanjem ove temeljne zadaće, Veleučilište obavlja visokostručan te znanstveni rad u području tehničkih, društvenih i interdisciplinarnih znanosti. Studijski programi usmjereni su na zadovoljavanje potreba za stručnim i specijalističkim kadrovima gospodarstva i drugih subjekata prvenstveno na području Međimurske, Varaždinske i Krapinsko zagorske županije ali i drugih područja Republike Hrvatske. Veleučilište shodno tome surađuje s visokoobrazovnim i znanstvenim institucijama u domovini i inozemstvu, te osigurava mogućnost unutarnje i vanjske mobilnosti studenata i nastavnika i nenastavnog osoblja pritom vodeći računao o racionalnom korištenju ljudskih i materijalnih resursa. Praćenjem te stalnim nadzorom kvalitete, konkurentnosti i kompetitivnosti nastavnog i stručnog rada spadaju u važne zadaće na kojima se temelji budućnost Veleučilišta.

Studenti, nastavnici, asistenti i osoblje glavna su snaga Veleučilišta jer ljudi jesu i biti će najvažniji potencijal svakog društva.