Nastava na specijalističkom stručnom studiju

Nastava za 1. godinu specijalističkog stručnog studija MTS počinje od 9.10.2018. prema tjednom rasporedu.
Nastava na specijalističkom stručnom studiju MTS 2. godina počinje prema tjednom rasporedu od sutra, 2.10.2018.