Javne obrane završnih radova

Obavijest o održavanju javnih obrana završnih radova na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koje su predviđene za 25. rujna 2018.

Javna obrana završnog rada -specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta – 25.09.2018