Javne obrane završnih radova

Obavijest o održavanju javne obrane završnih radova na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koje su predviđene za 28. lipnja 2018.

Javna obrana završnog rada -specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta – 28.06.2018