Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koja je predviđena za  14. ožujka 2019.

Javna obrana završnog rada – specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta – 14.03.2019