Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koja je predviđena za  28. veljače 2019.

Javna obrana završnog rada – specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta – 28.02.2019