Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koja je predviđena za 21. studeni 2018.

Javna obrana završnog rada – specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta-21.11.2018.