Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koja je predviđena za 09. srpnja 2018.

Javna obrana završnog rada -specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta – 09.07.2018