Ekonomija za menadžere – izmjena termina nastave

Obavještavaju se redoviti i izvanredni studenti 1. godine specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžmenta turizma i sporta da će se nastava iz predmeta Ekonomija za menadžere održati u petak, 31. ožujka 2017. u  13:30 sati, u predavaoni 18.