Tjelesna i zdravstvena kultura I i Tjelesna i zdravstvena kultura III – obavijest o nastavi

Obavještavaju se redoviti studenti da će obje grupe imati nastavu u srijedu, 05.12.; prva godina prema rasporedu u 12:30 sati, a druga godina s početkom u 11:00 sati.