Sportske igre Bjelovar – raspored

Polazak na 2. sportske igre u Bjelovar je u petak, 18.05., u 7:30 sati ispred Međimurskog veleučilišta. Planirani povratak je oko 18:00 sati.

Detaljniji raspored sportskih igara i plan terena nalazi se u prilogu.