Sistematski pregled

Obavještavaju se redoviti studenti prve nastavne godine da je na oglasnoj ploči Veleučilišta objavljen raspored preostalih studenata za sistematski pregled.

Molimo studente da se pridržavaju termina pregleda. U slučaju spriječenosti potrebno je javiti se u ambulantu i dogovoriti novi termin pregleda.

Studenti koji su propustili pregled također su dužni javiti se telefonski u ambulantu i dogovoriti novi termin pregleda.

Brojevi telefona nalaze se na oglasnoj ploči Veleučilišta.

Sistematski pregled je obavezan.

U slučaju nejasnoća možete se javiti na e-mail referada@mev.hr sa svoje službene mev.hr e-mail adrese.