Raspored upisa kandidata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u ljetnom upisnom roku akademske godine 2018./2019.

Raspored upisa kandidata u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2018./2019. u ljetnom upisnom roku.

RASPORED UPISA U PRVU GODINU STUDIJA 2018.-2019