Primjena računala u poslovnoj praksi – obavijest o nastavi za izvanredne studente

Obavještavaju se izvanredni studenti preddiplomskog stručnog studija Menadžment turizma i sporta da će se nastava iz predmeta Primjena računala u poslovnoj praksi održavati u dvije grupe u predavaonici 19 prema sljedećem rasporedu, po abecednom redu prezimena:
1. grupa od A – M: 12.11.2018.,16.11.2018.,19.11.2018., 23.11.2018.  od 15:15 sati
2. grupa od M – Ž: 30.11.2018.,3.12.2018., 7.12.2018., 10.12.2018. od 15:15 sati