Obavijest studentima završnih godina studija – završni rad

Teme završnih radova mentor upisuje u  sustav ISVU putem Nastavničkog portala sa svim potrebnim podacima najkasnije 60 dana prije početka semestra u kojem student upisuje izradu završnog rada (ljetni semestar) a najkasnije do 03. siječnja 2019.

Nakon toga, student putem Studomata odabire jednu od ponuđenih tema najkasnije 45 dana prije početka semestra u kojem upisuje izradu završnog rada. (najranije od 03. siječnja 2019., a najkasnije do 18. siječnja 2019.).

Mentor potvrđuje odabir studenta najkasnije 30 dana prije početka semestra u kojem student upisuje izradu završnog rada. (najkasnije do 02. veljače 2019.).

Prilikom upisa u ljetni semestar student u Službi za studentske poslove preuzima kopiju Zadatka završnog rada.