Javne obrane završnih radova

Obavijest o održavanju javnih obrana završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koje su predviđene za 21. rujna 2018.

Javna obrana završnog rada – Menadžment turizma i sporta – 21.09.2018