Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koja je predviđena za  21. prosinca 2018.

Javna obrana završnog rada – Menadžment turizma i sporta – 21.12.2018