Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koja je predviđena za 24. srpnja 2018.

Javna obrana završnog rada – Menadžment turizma i sporta – 24.07.2018