Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koja je predviđena za 14. lipnja 2018.

Javna obrana završnog rada – Menadžment turizma i sporta – 14.06.2018