Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koja je predviđena za 17. svibnja 2018.

Javna obrana završnog rada – Menadžment turizma i sporta – 17.05.2018