Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koja je predviđena za 10. travnja 2017.

Javna obrana završnog rada – Menadžment turizma i sporta – 10.04.2017