Evidencija dolaska na nastavu – važna obavijest studentima

Obavještavaju se studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu da se od početka ljetnog semestra akademske godine 2018./2019. počinje primjenjivati novi način evidentiranja dolaska studenata na nastavu.

Studenti su prilikom dolaska na nastavu dužni imati studentsku iskaznicu (iksicu) te evidentirati svoj dolazak na nastavu na unutarnjem čitaču u predavaoni nakon ulaska profesora.

Nakon završetka predavanja studenti se ne odjavljuju na unutarnjim čitačima već se profesor odjavljuje na vanjskom čitaču kako bi se predavaona zaključala.

  • crveno svjetlo na čitaču ispred predavaone znači da je predavaona zaključana
  • zeleno svjetlo na čitaču ispred predavaone znači da je predavaona otključana