Dr. sc. Marina Gregorić, v. pred. – odgoda konzultacija

Obavještavaju se studenti da se u srijedu, 29.08., neće održati konzultacije kod dr. sc. Marine Gregorić, v. pred.