Kvaliteta

Unutarnja prosudba_POZIV I RASPORED_2018(1)

Standardi za vrednovanje kvalitete veleučilišta i visokih škola u postupku reakreditacije visokih učilišta

Postupak reakreditacije visokih učilišta

Izvješće o aktivnosti Alumni kluba u 2017. godini

Izvješće o samovrednovanju zaposlenih za 2017.

Izvješće o realizaciji strategije_2017

Revidirani akcijski plan_2018

Revizorsko izvješće – Revizija procesa uspostave sustava financijskog upravljanja i kontrola na Međimurskom veleučilište u Čakovcu

Izvadak iz studije izvodljivosti za Centar za održivi razvoj

Samovrednovanje nastavnika

Plan rada Gospodarskog savjeta za 2018

Prolaznost i zapošljivost studenata

Izvješće o zapošljivosti studenata izrađeno od HZZO-a

Rezultati ankete stručne prakse studenata

Alumni klub Međimurskog veleučilišta u Čakovcu

Pravilnik o osiguravanju kvalitete

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o osiguravanju kvalitete

Pravilnik o postupanju po provedenoj evaluaciji izvedbe nastave nastavnika i suradnika te predmeta od strane studenata

Procedure i obrasci ISO 9001 za zaposlenike

Portal Hrvatski kvalifikacijski okvir

Certifikat

Politika osiguravanja kvalitete

Uputa posjetiteljima

Izvještaj 2014./2015.

Izvješće internog audita – ispravak

Priručnik sustava osiguravanja kvalitete

Pravilnik o postupku izrade, odobravanja, unapređivanja i revizije studijskih programa

Izvještaj anketa studenata 2016./2017. – svi studijski programi

Zapisnik_sastanak Gospodarskog savjeta 21.11.2017.