Kontakt

MEĐIMURSKO VELEUČILIŠTE U ČAKOVCU DJELUJE NA SLJEDEĆOJ LOKACIJI:

BANA JOSIPA JELAČIĆA 22a   40 000 Čakovec

e-mail: veleuciliste@mev.hr
OIB: 31444990605
IBAN: HR88 23400091116034764

 

TAJNIŠTVO:

Tajnik

Marija Korunek, dipl.iur.

email: tajnik@mev.hr

tel: +385(0)40396 990
fax: +385(0)40396 980

 

URED DEKANA

Viši stručni referent

Filip Murković, struč. spec. admin. publ.

Tel: 040/396 989

email: ured-dekana@mev.hr

 

SLUŽBA ZA STUDENTSKE POSLOVE

Voditelj Službe za studentske poslove Viši stručni referent Viši stručni referent
Željka Breslauer, bacc. oec. Martina Žnidarić, bacc. admin. publ. Silvija Beti, bacc. admin. publ.
Tel. 040/396 999 Tel. 040/396 999 Tel. 040/396 999
email: referada@mev.hr      email: referada@mev.hr      email: referada@mev.hr     

Radno vrijeme za studente:

ponedjeljak, srijeda i petak : 12:00 – 15:00

utorak i četvrtak : 12:00 – 18:00

 

 

SLUŽBA ZA FINANCIJSKE POSLOVE

Voditelj Službe za financijske poslove Računovodstveni referent
Sanja Turk, dipl.oec. Nataša Marciuš
Tel: 040/396 988 Tel: 040/396 992
email: racunovodstvo@mev.hr    email: blagajna@mev.hr  

 

INFORMATIČKA SLUŽBA

Stručni suradnik za informatičke poslove

Željko Hrebak, dipl. inf.

Tel: 040/396 991

email: administrator@mev.hr

Radno vrijeme za studente

ponedjeljak, utorak, srijeda i petak: 08:00 – 15:00

četvrtak: 10:00 – 18:00

 

CENTAR ZA STUDENTSKI STANDARD

Voditeljica centra za studentski standard

Tatjana Kovač Pinc, dipl. oec.

Tel: 040/396 982

email: studentski.dom@mev.hr