Jednostavna nabave Vanjske usluge za upravljanje projektom i administraciju projekta „Poticanje uključivanja ranjivih skupina na tržište rada u sektoru turizma i ugostiteljstva primjenom inovativnog pristupa“

Poziv na dostavu ponuda vanjske usluge za upravljenje projektom

Odluka o odabiru