Postupci jednostavne nabave

Poziv na dostavu ponuda opskrbe prirodnim plinom