Implementacija HKO-a

 

Naziv projekta

Usvajanje principa HKO-a u sustavu visokog obrazovanja u sektoru turizma

Vrsta projekta

IPA IV Razvoj ljudskih potencijala, Daljnji razvoj i implementacija Hrvatskog kvalifikacijskog okvira

Termin provođenja projekta

19.8.2013.-19.2.2015.

Financijska vrijednost projekta

356.870,43 EUR

Nositelj projekta

Visoka poslovna škola Libertas

Partneri u projektu

Međimursko veleučilište u Čakovcu, Veleučilište u Šibeniku, Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici u Virovitici, Udruga poslodavaca u hotelijerstvu Hrvatske.

Cilj projekta

Poduprijeti razvoj i implementaciju Hrvatskog kvalifikacijskog okvira u visoko obrazovanje. Razvoj standarda kvalifikacije u visokom obrazovanju u turističkom sektoru u suradnji sa svim važnim dionicima, potpuna prilagodba turističkih studijskih programa 4 visokoobrazovne ustanove s principima HKO-a, razvoj inovativnih elemenata u području turističke edukacije.

HKO PORTAL