EU projekt: „Centar održivog razvoja“

 

 

 

 

 

 

Naziv projekta: “Centar održivog razvoja”

Referentna oznaka: KK.01.1.1.02.0009

Korisnik: Međimursko veleučilište u Čakovcu

Ukupna vrijednost projekta: 11.895.867,07 HRK

Iznos koji sufinancira EU: 10.828.867,07 HRK iz Europskog fonda za regionalni razvoj

Vremensko trajanje projekta: 02.01.2019. – 02.01.2021.

 

Kratki opis projekta: Tokom trajanja projekta “Centar održivog razvoja” rekonstruirati će se i opremiti zgrada „Centra održivog razvoja“, opremit će se četiri laboratorija naziva „Biokemija okoliša“, „Održiva gradnja“, „Primijenjena automatika“ i „Proširena stvarnost“ te će se provesti organizacijska reforma Međimurskog veleučilišta u Čakovcu s ciljem poboljšanja funkcioniranja kroz neformalne i formalne procese organizacijske strukture ustanove kako bi se u konačnici poboljšala kvaliteta, opseg i relevantnost istraživačkih aktivnosti. Opremanjem novih laboratorija unaprijedit će se kvaliteta obrazovanja i istraživanja za potrebe gospodarstva, pojačat će se suradnja Međimurskog veleučilišta u Čakovcu s drugim istraživačkim institucijama i poslovnim sektorom kojima će biti omogućeno korištenje novoopremljenih laboratorija. Projekt “Centar održivog razvoja” će osigurati istraživačko-razvojnu infrastrukturu te će time u konačnici povećati broj primjenjivih istraživačkih, razvojnih i inventivnih projekata u Međimurskoj županiji.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta:

Opći cilj projekta je povećati broj primjenjivih znanstveno-istraživačkih projekata u Međimurskoj županiji. Ujedno, projekt ima za cilj osigurati istraživačko – razvojnu infrastrukturu koja će poslužiti za provedbu temeljnog, industrijskog istraživanja i eksperimentalnog razvoja u području biokemije okoliša, održive gradnje, primijenjene automatike i proširene stvarnosti. Izravni rezultati projekta su obnovljena zgrada Međimurskoj veleučilišta u Čakovcu za potrebe Centra održivog razvoja te njegovo opremanje.

Kontakti za više informacija: 

Za više informacija o projektu obratite se na e-mail dekanat@mev.hr. Kontakt osobe za projekt su doc.dr.sc. Nevenka Breslauer i Kristina Janković, mag.oec. Za više informacija o mogućnostima EU sufinanciranja posjetite internetsku stranicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije www.strukturnifondovi.hr/, odnosno https://razvoj.gov.hr/, a više informacija o Operativnom programu Konkurentnost i kohezija možete pronaći na poveznici https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ .

 

Projekt “Centar održivog razvoja” je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj i provodi se u okviru OP “Konkurentnost i kohezija” za razdoblje 2014. – 2020. temeljem poziva “Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu u sektoru istraživanja, razvoja i inovacija”.