Arhiva obavijesti: spec. menadžment

Obavijest o održavanju nastave u četvrtak, 06.12.

Obavještavaju se studenti da se u četvrtak, 06.12., određena nastava neće održati zbog sudjelovanja nastavnika na Radionici za visokoškolske nastavnike iz kompetencijskog pristupa planiranju studijskih programa.

U nastavku slijedi popis nastave koja će se održati:

Preddipomski stručni studij Računarstvo:

 • 1. semestar, Tjelesna i zdravstvena kultura I
 • 3. semestar, Tjelesna i zdravstvena kultura III
 • 5. semestar, Sigurnost računalnih umreženih sklopova

Preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta

 • 5. semestar, Uvod u sportsko pravo
 • 5. semestar, Marketing u turizmu – vježbe
 • 5. semestar, Turizam i kultura

Preddiplomski stručni studij Održivi razvoj:

 • 3. semestar, Mehanika graditeljstva
 • 3. semestar, Tehnološki softver
 • 5. semestar, Odlagalište otpada
 • 5. semestar, Vodnogospodarske građevine
 • 5. semestar, Vodovodne i plinske instalacije
 • 5. semestar, Upravljanje projektima

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta:

 • 1. semestar, Upravljanje održivim razvojem turizma na lokalnoj razini
 • 1. semestar, Upravljanje sportskim sadržajima
 • 3. semestar, Menadžment zdravstvenog turizma – vježbe

Za izvanredne studente održat će se sva koncentrirana nastava prema rasporedu.

Dajana Maria Horvat, pred. – odgoda konzultacija

Obavještavaju se studenti da se u srijedu, 28.11., neće održavati konzultacije kod Dajane Marie Horvat, pred.

Stručna praksa – obavijest

Pozivaju se svi studenti koji su predali dokumentaciju, a koji nisu popunili anketni upitnik na linku ili nedostaje koji dokument da svoju nepotpunu dokumentaciju podignu u Službi za studentske poslove te istu nadopune i ažuriraju, prema uputama za reguliranje stručne prakse objavljenim na web stranici Veleučilišta,  te ponovno predaju.

 

Stručna praksa

Upitnik o zadovoljstvu poslodavca studentom/studenticom potrebno je ispuniti na linku:

https://docs.google.com/forms/d/1Qy_-Jrp_OuSivT3DWFom08rLEeU9QejxgCrn6jnGxTc/edit (preddiplomski studij redoviti studenti)

https://docs.google.com/forms/d/1Qiij3PTO8f5Ya4jfz_EatZUuACIK0aRi5qDf4cgJgyI/edit (preddiplomski studij izvanredni studenti)

https://docs.google.com/forms/d/16QAg0O17T44g3hO2vynS2euwvARAwxYCKFxzH3DA4_Q/edit (specijalistički studij redoviti studenti)

https://docs.google.com/forms/d/1GLqqQwkwVtQ6cfnynEQWK3AISWomRQgLXi0FRVQRIqE/edit (specijalistički studij izvanredni studenti).

Dan karijera i Okrugli stol – obavijest studentima završnih godina

Pozivaju se studenti završnih godina studija da prisustvuju Danu karijera i Okruglom stolu na temu “Mogućnost zapošljavanja nakon završetka studija”u utorak, 27.11. s početkom u 11:00 sati u predavaonici 18, gdje će predstavnici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje približiti studentima mogućnosti zapošljavanja.

U društvenoj prostoriji Studentskog doma od 12:00 do 14:00 sati predstavljat će se poslodavci s kojima ćete moći  uspostaviti direktnu komunikaciju.

Obavijest studentima završnih godina studija – završni rad

Obavještavaju se studenti završnih godina studija da su prema Pravilniku o završnom radu, završnom ispitu i završetku preddiplomskih stručnih studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija ( čl. 5.), tijekom zimskog semestra dužni obaviti sve konzultacije s potencijalnim mentorima.

Teme mentor upisuje u  sustav ISVU putem Nastavničkog portala sa svim potrebnim podacima najkasnije 60 dana prije početka semestra u kojem student upisuje izradu završnog rada (ljetni semestar) a najkasnije do 03. siječnja 2019.

Nakon toga, student putem Studomata odabire jednu od ponuđenih tema najkasnije 45 dana prije početka semestra u kojem upisuje izradu završnog rada. (najkasnije do 18. siječnja 2019.).

Mentor potvrđuje odabir studenta najkasnije 30 dana prije početka semestra u kojem student upisuje izradu završnog rada. (najkasnije do 02. veljače 2019.).

Prilikom upisa u ljetni semestar student u Službi za studentske poslove preuzima kopiju Zadatka završnog rada.

 

Pravilnik o završnom radu, završnom ispitu i završetku preddiplomskih stručnih studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija

 

 

Izmjena rasporeda nastave

Obavještavaju se studenti da je objavljena izmjena rasporeda nastave koji se primjenjuje od ponedjeljka, 19.11.

Raspored održavanja nastave u zimskom semestru akademske godine 2018.-2019.

Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na specijalističkom diplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koja je predviđena za 21. studeni 2018.

Javna obrana završnog rada – specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta-21.11.2018.

Izvanredni ispitni rok – termini održavanja ispita

Obavještavaju se studenti da će se ispiti izvanrednog ispitnog roka održati u četvrtak, 15.11.2018., prema sljedećem rasporedu:

IZVANREDNI ISPITNI ROK – 15.11.2018

 

Izmjena rasporeda nastave

Obavještavaju se studenti da je objavljena izmjena rasporeda nastave koji se primjenjuje od ponedjeljka, 12.11.

Raspored održavanja nastave u zimskom semestru akademske godine 2018.-2019.

Destinacijski menadžment – odgoda i nadoknada nastave

Obavještavaju se studenti da se u srijedu, 07.11., neće održati nastava iz predmeta Destinacijski menadžment.

Nadoknada termina održat će se u srijedu, 14.11., s početkom u 09:40 sati u predavaonici 215.