Arhiva obavijesti: menadžment turizma i sporta

Javne obrane završnih radova

Obavijest o održavanju javnih obrana završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koje su predviđene za 28. rujna 2018.

Javna obrana završnog rada – Menadžment turizma i sporta – 28.09.2018

Dekanski ispitni rok – termini

Obavještavaju se studenti da su objavljenit termini održavanja dekanskog ispitnog roka u ponedjeljak, 24.09.

Mjesto održavanja ispita objavit će se na oglasnoj ploči Veleučilišta.

Dekanski ispitni rok – 24. rujna 2018. – termini

Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment tuirzma i sportaj koja je predviđena za 27. rujna 2018.

Javna obrana završnog rada – Menadžment turizma i sporta – 27.09.2018 -1

Raspored upisa brucoša u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija i specijalističkog diplomskog stručnog studija

Obavještavaju se kandidati za upis u prvu godinu preddiplomskih stručnih studija prijavljeni putem NISpVU da je objavljen raspored upisa.

RASPORED UPISA NA PRVU GODINU STUDIJA 2018.-2019.- jesenski rok

Obavještavaju se kandidati za upis u prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment turizma i sporta da je objavljen raspored upisa.

Obavijest kandidatima za upis na specijalistički diplomski stručni studij

 

 

Javne obrane završnih radova

Obavijest o održavanju javnih obrana završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koje su predviđene za 27. rujna 2018.

Javna obrana završnog rada – Menadžment turizma i sporta – 27.09.2018

Javne obrane završnih radova

Obavijest o održavanju javnih obrana završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koje su predviđene za 26. rujna 2018.

Javna obrana završnog rada – Menadžment turizma i sporta – 26.09.2018

Javne obrane završnih radova

Obavijest o održavanju javnih obrana završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koje su predviđene za 25. rujna 2018.

Javna obrana završnog rada – Menadžment turizma i sporta – 25.09.2018

Dekanski ispitni rok

Obavještavaju se studenti da će se dekanski ispitni rok održati 24. rujna 2018. u 09:00 sati.

Na dekanskom ispitnom roku student može polagati samo jedan predmet prolaskom kojeg student prve ili druge godine ostvaruje uvjete za upis na višu godinu studija.

Studenti ispit prijavljuju osobno u Službi za studentske poslove 18., 19. i 20. rujna 2018. Ispit je moguće odjaviti  do 20. rujna 2018. do 15:00 sati.

Raspored održavanja ispita bit će objavljen na oglasnoj ploči i internet stranici u petak 21. rujna 2018.

 

Javne obrane završnih radova

Obavijest o održavanju javnih obranana završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koje su predviđene za 24. rujna 2018.

Javna obrana završnog rada – Menadžment turizma i sporta – 24.09.2018

Pravo u turizmu – izvanredni – promjena termina ispita

Obavještavaju se izvanredni studenti da je došlo do promjene termina ispita iz predmeta Pravo u turizmu. Ispit će se održati 18. rujna 2018. u 15:00 sati, umjesto 15:30. Promjene su evidentirane u studomatu.