Alumni klub

U osnivanju

Alumni klub zamišljen je kao dobrovoljno udruženje bivših studenata koji su završili jedan od preddiplomskih stručnih studija Međimurskog veleučilišta u Čakovcu.

Alumni klub “MEV” želi uspostaviti trajnu vezu sa svojim bivšim studentima i informirati ih o razvojnim planovima i programima te uključiti sve one koji žele pomoći njegovom daljnjem razvoju. U tom smislu komunikacija s diplomiranim studentima jedan je od važnih zadataka ne samo vezano za njihove želje i potrebe u studiranju i pronalasku posla, nego i njihovi prijedlozi i primjedbe o samom studiju. Svrha ovog kluba je povezivanje svih generacija studenata radi ostvarivanja njihove trajne i uzajamne zajedničke koristi i suradnje.

            Redovnim članom Alumni kluba „MEV“ može se postati dobrovoljno ispunjavanjem pristupnice čime se prihvaćaju ciljevi, prava i obaveze utvrđene Statutom i odlukama Alumni kluba. Samo polaznici koji su završili jedan od preddiplomskih stručnih studija Međimurskog veleučilišta u Čakovcu mogu postati članom Alumni kluba.

Statut Alumni klub