3. godina

 

Smjer Termotehničko strojarstvo        
V. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Grijanje i klimatizacija 30 30 5  
Rashladna tehnika 30 30 5  
Vodovodne i plinske instalacije 30 30 4  
Pumpe, ventilatori i kompresori 30 30 5  
Praksa   60 4  
         
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Mjerenje u termotehnici 15 30 4  
Ekološka održivost 15 30 4  
Upravljački softver 15 30 4  
Oblikovanje pomoću računala 15 30 4  

 

VI. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Tehnička dokumentacija i propisi 15 15 3  
Ekološka zaštita 15 30 4  
Upravljanje termotehničkim sustavom 15 30 4  
Toplinske mreže 30 15 4  
Praksa   60 4  
Završni rad     7
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Održivost energije i samoodrživost 15 30 4  
Komunalno projektiranje 15 30 4  
Industrijska sociologija 15 30 4  

 

Smjer Održiva gradnja        
V. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Održivost arhitekture 30 30 5  
Održivost graditeljstva 30 30 5  
Upravljanje poslovnim sustavima 15 30 4  
Osnove mjeriteljstva i geokastra 15 30 4  
Upravljanje projektima 15 30 4  
Praksa   60 4  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Oblikovanje pomoću računala 15 30 4  
Ekološka održivost 15 30 4  
Održivost komunalija 15  30 4  

 

VI. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Računalne vizualizacije 15 30 4  
Metodologija i menadžment u graditeljstvu 15 15 3  
Održivost instalacija 30 30 5  
Upravljački softver 15 15 3  
Praksa   60 4  
Završni rad     7  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Tehnička dokumentacija i propisi 15 30 4  
Osnove prava u graditeljstvu 15 30 4  
Industrijska sociologija 15 30  

 

Smjer Ekoinženjerstvo        
V. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Odlagalište otpada 30 15 4  
Održivo gospodarenje tlom 30 30 5  
Pročišćavanje otpadnih voda 30 30 5  
Vodnogospodarske građevine 30 15 4  
Održivost komunalija 15 30 4  
Praksa   60 4  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Ekološka održivost 15 30 4  
Oblikovanje pomoću računala 15 30 4  
         
VI. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Geotehnološki ekološki zahvati 30 15 4  
Procjena utjecaja na okoliš 30 15 4  
Regulacije i melioracije 15 15 3  
Zaštita tla 15 30 4  
Praksa   60 4  
Završni rad     7  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Pravo i okoliš 15 30 4  
Računalne vizualizacije

Industrijska sociologija

15

15

30

30

4

4