3. godina

 

Smjer Termotehničko strojarstvo        
V. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Grijanje i klimatizacija 30 30 5  
Rashladna tehnika 30 30 5  
Vodovodne i plinske instalacije 30 30 5  
Pumpe, ventilatori i kompresori 45 15 5  
Oblikovanje pomoću računala 30 15 4  
Praksa     4  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Mjerenje u termotehnici 30 15 4  
Ekološka održivost 30 15 4  
Upravljački softver 15 30 4  
         
VI. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Tehnička dokumentacija i propisi 15 15 4  
Ekološka zaštita 30 15 4  
Upravljanje termotehničkim sustavom 30 15 4  
Toplinske mreže 30 15 4  
Praksa     4  
Završni rad 7
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Održivost energije i samoodrživost 30 15 4  
Komunalno projektiranje 30 15 4  
   
Smjer Održiva gradnja        
V. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Održivost arhitekture 30 30 5  
Održivost graditeljstva 30 30 5  
Upravljanje poslovnim sustavima 30 30 5  
Osnove mjeriteljstva i geokastra 15 30 4  
Upravljanje projektima 30 15 5  
Praksa 4  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Oblikovanje pomoću računala  30  15 4  
Ekološka održivost  30  15 4  
         
VI. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Računalne vizualizacije 30 15 4  
Metodologija i menadžment u graditeljstvu 15 15 3  
Održivost instalacija 30 30 5  
Upravljački softver 15 30 4  
Praksa     4  
Završni rad     7  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Tehnička dokumentacija i propisi – izborni 15 30 4  
Osnove prava u graditeljstvu 15 30 4  
         
Smjer Ekoinženjerstvo        
V. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Odlagalište otpada 30 15 4  
Održivo gospodarenje tlom 30 30 5  
Pročišćavanje otpadnih voda 30 30 5  
Vodnogospodarske građevine 30 15 4  
Održivost komunalija 30 30 5  
Praksa     4  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Ekološka održivost 30 15 4  
Oblikovanje pomoću računala 30 15 4  
         
VI. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Geotehnološki ekološki zahvati 30 15 4  
Procjena utjecaja na okoliš 30 15 4  
Regulacije i melioracije 15 30 4  
Zaštita tla 15 30 4  
Praksa     4  
Završni rad     7  
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Pravo i okoliš  30 15  4  
Računalne vizualizacije  30 15  4