3. godina

 

Smjer Turizam          
V. semestar          
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe Seminari  
Animacija u turizmu 30 30 6  
Turistička geografija 30 30 5  
Ekonomika turizma 30 30 6  
Pravo u turizmu 30 30 5  
Marketing u turizmu 30 30 6  
Izborni kolegij  
           
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe Seminari  
Turizam i kultura 30 15 2  
Medicina u turizmu i sportu 30 15 2  
Menadžment poslovne sigurnosti 30 15 2  
Poslovna etika 30 15 2  
Digitalni marketing i oglašavanje 30 30 5  
           
VI. semestar          
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe Seminari  
Turizam i razvoj 30 30 6  
Istraživanje turističkog tržišta 30 30 6  
Specifični oblici turizma 30 30 6  
Izborni kolegij – strani jezik    
Izborni kolegij      
           
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe Seminari  
Strani jezik – engleski 30 15   4  
Strani jezik – njemački 30 15   4  
Informacijska pismenost 30 15 4  
Marketing turističkih i sportskih događaja 30 15 4  
Uvod u informacijsku sigurnost 30 15   4  
Organizacija javnih okupljanja 30 15 4  
Izrada Web sadržaja 15 30 4  
Osnove prava EU 30 15 4  
           
Smjer Sport          
V. semestar          
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe Seminari  
Animacija u turizmu 30 30 6  
Sportski marketing 30 30 6  
Menadžment turizma i sporta 30 30 6  
Povijest sporta 30 15 4  
Uvod u sportsko pravo 30 15 6  
Izborni kolegij    
           
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe Seminari  
Turizam i kultura 30 15 2  
Medicina u turizmu i sportu 30 15 2  
Menadžment poslovne sigurnosti 30 15 2  
Poslovna etika 30 15 2  
Digitalni marketing i oglašavanje 30 30 5  
           
VI. semestar          
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe Seminari  
Specifični oblici turizma 30 30 6  
Menadžment sporta 30 30 5  
Osnove kineziologije 30 15 4  
Sustavi natjecanja u sportu 30 15 4  
Izborni kolegij – strani jezik    
Izborni kolegij    
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe Seminari  
Strani jezik – engleski 30 15   4  
Strani jezik – njemački 30 15   4  
Informacijska pismenost 30 15 4  
Marketing turističkih i sportskih događaja 30 15 4  
Uvod u informacijsku sigurnost 30 15   4  
Organizacija javnih okupljanja 30 15 4  
Osnove prava EU 30 15 4