2. godina

 

III. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Tjelesna i zdravstvena kultura III   30 1  
Vještine komuniciranja 30 45 4  
Algoritmi i strukture podataka 45 30 7  
Vjerojatnost i statistika 30 30 6  
Arhitektura računala 45 30 7  
Objektno orijetirano programiranje I 30 30 6  
         
IV. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30 1  
Programski alati u programiranju 30 30 5  
Baze podataka I 30 30 5  
Računalne mreže 30 30 6  
Operacijski sustavi 30 30 6  
 
         
Izborni kolegiji NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Izrada web sadržaja 15 45 4  
Multimedija 30 30 4  
Uvod u informacijsku sigurnost 30 15 4