2. godina

 

Smjer Termotehničko strojarstvo      
III. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe
Elektrotehnika 30 30 6
Mehanika fluida 30 30 5
Tehnologija I 30 30 5
Upravljanje kvalitetom 30 15 4
Termodinamika 30 30 5
Tehnološki softver 30 30 4
Tjelesna i zdravstvena kultura III   30 1
       
IV. semestar       
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe
Tehnologija II 30 30 5
Održavanje 30 30 5
Elektronički sklopovi 30 30 5
Osnove energetike i ekologije 30 30 5
Energetske pretvorbe 30 30 5
Osnove automatike 30 15 4
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30 1
       
       
       
Smjer Održiva gradnja      
III. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe
Statika i otpornost konstrukcija 30 30 5
Arhitektonske konstrukcije i projektiranje 30 30 5
Tehnologija građenja I 30 30 5
Organizacija građenja I 30 30 5
Mehanika graditeljstva 30 30 5
Tehnološki softver 30 30 4
Tjelesna i zdravstvena kultura III   30 1
 

IV. semestar

     
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja  Vježbe
Građevinske konstrukcije i projektiranje 30 30 5
Dimenzioniranje jednostavnih konstrukcija 30 30 5
Dimenzioniranje složenih konstrukcija 30 30 5
Urbanističko planiranje i projektiranje 15 30 4
Organizacija građenja II 30 30 5
Tehnologija građenja II 30 30 5
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30 1
       
 

Smjer Ekoinženjerstvo

     
III. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe
Ekologija 30 15 4
Instrumenti zaštite okoliša 30 30 5
Kemija okoliša 30 30 5
Inženjerstvo u zaštiti okoliša 30 15 4
Opskrba vodom i odvodnja 30 30 5
Gospodarenje prirodnim resursima 30 15 4
Organizacija prijevoza i sigurno rukovanje opasnim tvarima 15 15 3
Tjelesna i zdravstvena kultura III     3
       
IV. semestar      
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS
Predavanja Vježbe
Mikrobiologija okoliša 30 30 5
Upravljanje kakvoćom voda 30 30 5
Održivo gospodarenje otpadom 30 15 4
Emisije u okoliš 30 30 5
Sanitarni problemi okoliša 30 30 5
Organizacija obavljanja poslova zaštite okoliša 15 30 4
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30 1