2. godina

 

Smjer Termotehničko strojarstvo        
III. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Elektrotehnika 45 45 7  
Mehanika fluida 30 30 5  
Tehnologija I 30 30 5  
Upravljanje kvalitetom 30 15 4  
Termodinamika 45 15 5  
Tehnološki softver 30 30 4  
Tjelesna i zdravstena kultura III   30 1  
IV. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Tehnologija II 30 30 5  
Održavanje 30 30 5  
Elektronički sklopovi 30 30 5  
Industrijska sociologija 30 15 4  
Osnove energetike i ekologije 30 15 4  
Energetske pretvorbe 30 15 4  
Osnove automatike 30 15 4  
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30 1  
         
 
 
 
         
Smjer Održiva gradnja        
III. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Statika i otpornost konstrukcija 30 30 5  
Arhitektonske konstrukcije i projektiranje 30 30 5  
Tehnologija građenja I 30 30 5  
Organizacija građenja I 30 30 5  
Mehanika graditeljstva 30 30 5  
Tehnološki softver  30 30 4  
Tjelesna i zdravstena kultura III   30 1  
IV. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Građevinske konstrukcije i projektiranje 25 30 6  
Dimenzioniranje jednostavnih konstrukcija 30 30 5  
Dimenzioniranje složenih konstrukcija 30 30 5  
Urbanističko planiranje i projektiranje 30   3  
Organizacija građenja II 30 30 5  
Tehnologija građenja II 30 30 5  
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30 1  
         
Smjer Ekoinženjerstvo        
III. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Ekologija 30 15 4  
Instrumenti zaštite okoliša 30 30 5  
Kemija okoliša 30 30 5  
Inženjerstvo u zaštiti okoliša 30 15 4  
Opskrba vodom i odvodnja 30 30 5  
Gospodarenje prirodnim resursima 30 15 4  
Organizacija prijevoza opasnih tvari – izborni 30 15 4  
Tjelesna i zdravstena kultura III   30 1  
IV. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Mikrobiologija okoliša 30 30 5  
Upravljanje kakvoćom voda 30 30 5  
Održivo gospodarenje otpadom 30 15 4  
Emisije u okoliš 30 30 6  
Sanitarni problemi okoliša 30 30 5  
Organizacija obavljanja poslova zaštite okoliša – izborni 30 15 4  
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30 1