2. godina

 

III. semestar          
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe Seminari  
Makroekonomija 45 30   6  
Osnove menadžmenta 30 30   6  
Osnove računovodstva 30 30   6  
Porezni sustav 30 30   5  
Poslovne financije 30 30   6  
Tjelesna i zdravstvena kultura III   30   1  
           
           
IV. semestar          
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe Seminari  
Hotelski menadžment 30 30   6  
Operativno planiranje 30 30   6  
Osnove marketinga 45 30   6  
Osnove turizma 30 30   6  
Poslovno pregovaranje i komuniciranje 30 30   5  
Tjelesna i zdravstvena kultura IV   30   1