1. godina

 

I. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Matematika I 30 45 6  
Osnove energetike 30 45 6  
Osnove računarstva 30 30 5  
Strani jezik I – engleski 15 15 3  
Strani jezik I – njemački 15 15 3  
Tehničko crtanje 15 30 4  
Tehnologija materijalnih resursa 30 30 5  
Tjelesna i zdravstvena kultura I   30 1  
         
II. semestar        
NAZIV KOLEGIJA NASTAVNO OPTEREĆENJE ECTS  
Predavanja Vježbe  
Ekonomika i organizacija poslovanja 30 15 4  
Fizika 30 30 5  
Komunikologija 15 15 3  
Konstrukcijsko crtanje 15 30 4  
Matematika II 30 30 5  
Primijenjena statistika 30 30 5  
Strani jezik II – engleski 15 15 3  
Strani jezik II – njemački 15 15 3  
Tjelesna i zdravstvena kultura II   30 1