Raspored nastave na dan Veleučilišta 24.04.2019.

Obavještavaju se studenti da je objavljen poseban raspored nastave koji će se primjenjivati u srijedu, 24.04.2019. na dan Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Raspored nastave na dan Veleučilišta 24.04.2019.

Računalne mreže – odgoda vježbi

Obavještavaju se studenti da se odgađaju vježbe iz predmeta Računalne mreže predviđene za srijedu, 24.04.2019. Termin nadoknade bit će objavljen naknadno.