Javna obrana završnog rada

Obavijest o javnoj obrani završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Održivi razvoj koja je predviđena za 25. srpnja 2019. Javna obrana završnog rada – Održivi razvoj – 25.07.2019.docx

Javne obrane završnih radova

Obavijest o javnim obranama završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju Održivi razvoj koje su predviđene za 23.07.2019. Javne obrane završnih radova – Održivi razvoj- 23.07.2019..docx

Obavijest o radnom vremenu Veleučilišta

Obavještavaju se studenti, djelatnici i vanjski suradnici da je od dana 16.07. do 26.08. radno vrijeme Stručnih službi Veleučilišta od 07:30 do 15:30 sati.

Javne obrane završnih radova

Obavijest o održavanju javnih obrana završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju Održivi razvoj koje su predviđene za 22.07.2019. Javne obrane završnih radova – Održivi razvoj – 22.07.2019..docx

Javne obrane završnih radova

Obavijest o održavanju javnih obrana završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju Održivi razvoj koje su predviđene za 19. srpnja 2019. Javne obrane završnog rada – Održivi razvoj – 19.07.2019.