Javne obrane završnih radova

Obavijest o javnim obranama završnih radova na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koje su predviđene za 24. rujan 2019. Javne obrane završnih radova – Menadžment turizma i sporta – 24.9.2019.docx

Javna obrana završnog rada

Obavijest o održavanju javne obrane završnog rada na preddiplomskom stručnom studiju Menadžment turizma i sporta koja je predviđena za 19.09.2019. Javna obrana završnog rada – Menadžment turizma i sporta – 19.09.2019