Select Page

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT TURIZMA I SPORTA

Izvješće – Anketa prvostupnika MTS – 2015-16

Izvješće – Anketa prvostupnika MTS – 2016-2017

Izvješće – Anketa prvostupnika MTS – 2017-2018

ANKETA PRVOSTUPNIKA -OCJENA STUDIJA

Anketa prvostupnika -SVI-2019

A.1.Izvješće – Anketa – ocjena studija od strane prvostupnika-specijalista -2020

A.2.Ocjena studija od strane stručnih prvostupnika-stručnih specijalista u 2020 godini

 

SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ MENADŽMENT TURIZMA I SPORTA

Izvješće – Anketa prvostupnika MTS – D – 2015-16

Izvješće – Anketa prvostupnika MTS – D – 2016-2017

Izvješće – Anketa prvostupnika MTS – D – 2017-2018

ANKETA PRVOSTUPNIKA -OCJENA STUDIJA

Anketa prvostupnika -SVI-2019

A.1.Izvješće – Anketa – ocjena studija od strane prvostupnika-specijalista -2020

A.2.Ocjena studija od strane stručnih prvostupnika-stručnih specijalista u 2020 godini

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ RAČUNARSTVO

Izvješće – Anketa prvostupnika RAČ – 2015-16

Izvješće – Anketa prvostupnika RAČ – 2016-2017

Izvješće – Anketa prvostupnika RAČ – 2017-2018

ANKETA PRVOSTUPNIKA -OCJENA STUDIJA

Anketa prvostupnika -SVI-2019

A.1.Izvješće – Anketa – ocjena studija od strane prvostupnika-specijalista -2020

A.2.Ocjena studija od strane stručnih prvostupnika-stručnih specijalista u 2020 godini

 

PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ ODRŽIVI RAZVOJ

Izvješće – Anketa prvostupnika OD – 2015-16

Izvješće – Anketa prvostupnika OD – 2016-2017

Izvješće – Anketa prvostupnika OD – 2017-2018

ANKETA PRVOSTUPNIKA -OCJENA STUDIJA

Anketa prvostupnika -SVI-2019

A.1.Izvješće – Anketa – ocjena studija od strane prvostupnika-specijalista -2020

A.2.Ocjena studija od strane stručnih prvostupnika-stručnih specijalista u 2020 godini

Skip to content