Konačna rang lista kandidata s pravom upisa

Konačna rang lista kandidata s pravom upisa na izvanredni preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta koji su se prijavili za upis putem razredbenog postupka, bez položenih ispita državne mature. Konačna rang Opširnije »

Privremena rang lista kandidata za upis – prijavljeni putem razredbenog postupka

Privremena rang lista kandidata za upis bez položenih ispita državne mature (prijavljeni putem razredbenog postupka) na preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta. Privremena rang lista kandidata za upis na preddiplomski stručni Opširnije »

Obavijest o upisima na prvu godinu preddiplomskih stručnih studija

Obavijest o upisima na prvu godinu preddiplomskih stručnih studija Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Obavijest o upisima na prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2016-2017 Opširnije »

Sporazum o suradnji MEV-a i FERITOS-a

8. srpnja 2016. Međimursko veleučilište u Čakovcu posjetio je dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka,prof. dr.sc. Drago Žagar. Posjet je organiziran sa svrhom potpisivanja Sporazuma o suradnji MEV-a i Opširnije »

Natječaj za upis studenata na prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment turizma i sporta u akademskoj godini 2016.-2017.

Natječaj za upis studenata na prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment turizma i sporta u akademskoj godini 2016.-2017. Opširnije »

Završena edukacija Cisco akademije

Uspješno je završila edukacija 3. grupe polaznika CISCO akademije. CISCO akademiji prisustvovalo je 6 kandidata te su svi kandidati uspješno završili edukaciju. Opširnije »

Potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Uključivo studiranje”

U četvrtak 29. lipnja 2016. godine, na Veleučilištu je održano svečano potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt “Uključivo studiranje”, u sklopu Poziva na dostavu projektnih prijedloga: Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje Opširnije »

Naslovnica

Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta

Preddiplomski stručni studij Održivi razvoj

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta