Obavijest o prijelazu kandidata s drugih visokih učilišta na Međimursko veleučilište u Čakovcu

Obavještavaju se kandidati zainteresirani za prijelaz s drugih visokih učilišta na Međimursko veleučilište u Čakovcu da se zamolbe za prijelaz primaju od 01. do 15. rujna 2016. Prijave za prijelaz predaju se Opširnije »

Radno vrijeme – od 18. srpnja do 25. kolovoza 2016.

Obavještavaju se studenti, nastavnici i suradnici Međimurskog veleučilišta u Čakovcu da će u razdoblju od 18. srpnja do 25. kolovoza 2016. zgrada Veleučilišta biti otvorena radnim danom od 07:30 do 15:30 sati. Opširnije »

Konačna rang lista kandidata s pravom upisa

Konačna rang lista kandidata s pravom upisa na izvanredni preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta koji su se prijavili za upis putem razredbenog postupka, bez položenih ispita državne mature. Konačna rang Opširnije »

Privremena rang lista kandidata za upis – prijavljeni putem razredbenog postupka

Privremena rang lista kandidata za upis bez položenih ispita državne mature (prijavljeni putem razredbenog postupka) na preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta. Privremena rang lista kandidata za upis na preddiplomski stručni Opširnije »

Obavijest o upisima na prvu godinu preddiplomskih stručnih studija

Obavijest o upisima na prvu godinu preddiplomskih stručnih studija Međimurskog veleučilišta u Čakovcu. Obavijest o upisima na prvu godinu preddiplomskih stručnih studija u akademskoj godini 2016-2017 Opširnije »

Sporazum o suradnji MEV-a i FERITOS-a

8. srpnja 2016. Međimursko veleučilište u Čakovcu posjetio je dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija iz Osijeka,prof. dr.sc. Drago Žagar. Posjet je organiziran sa svrhom potpisivanja Sporazuma o suradnji MEV-a i Opširnije »

Natječaj za upis studenata na prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment turizma i sporta u akademskoj godini 2016.-2017.

Natječaj za upis studenata na prvu godinu specijalističkog diplomskog stručnog studija Menadžment turizma i sporta u akademskoj godini 2016.-2017. Opširnije »

Naslovnica

Preddiplomski stručni studij Računarstvo

Preddiplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta

Preddiplomski stručni studij Održivi razvoj

Specijalistički diplomski stručni studij Menadžment turizma i sporta